Velkommen

Vi som står bak denne siden mener at barn og ungdom i oppvekst ikke trenger å oppleve unødig stress. Og vi tror at en forenklet utgave av Getting Things Done (GTD) metodikken til David Allen kan bidra til å senke stressnivået og gi barn en enklere hverdag med mer opplevelse av mestring, oversikt og kontroll.

Er du lærer eller rektor i skolen og kan grunnprinsippene i GTD? Og kan tenke deg å bidra med dine tanker?

Meld din interesse her:

 

Skroll til toppen